Zielonogórski Program Wyrównywania Szans Edukacyjnych

 

ZPWSE jest realizowany od ośmiu lat w naszym przedszkolu. Obejmuje on wszystkie dzieci chodzące do przedszkola. W ramach tego programu dzieci są objęte pracą w zakresie wprowadzania języka angielskiego u dzieci.

Program obejmuje:

2 godz. nauki języka angielskiego w grupach najstarszych.

Opis programu:

Zajęcia przygotowujące do nauki języka angielskiego włączone są w działania wychowawców grup starszych. Realizowane są w formie zabawy przy warunkach umożliwiających dzieciom osłuchanie się z językiem obcym w różnych sytuacjach dnia codziennego. Nauczyciel realizuje punkt 16 podstawy programowej.

Cele programu:

 

Język angielski

- rozwijanie mowy, poszerzanie słownictwa

- przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym

- rozbudzanie u dzieci świadomości językowej

- budzenie pozytywnej motywacji do nauki języków obcych

 

 Osoby realizujące program:

język angielski Wioletta Popławska

 

ZPWSE jest promowany poprzez prezentacje osiągnięć dzieci, analizę przyrostu kompetencji w powyższych zakresach.